2. Thêm người liên hệ từ module công ty

You are here:
< All Topics

Để tạo Người liên hệ trên module Công ty, bạn thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 công ty, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn thêm người liên hệ, bạn click vào Người liên hệ

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Người liên hệ tại bên trái màn hình

Bước 3: Bạn click vào button Thêm liên hệ

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

Previous 1. Tạo mới người liên hệ
Next 3. Chuyển đổi từ lead thành người liên hệ
Table of Contents