3. Chuyển đổi từ lead thành người liên hệ

You are here:
< All Topics

Để chuyển đổi từ Lead (Khách hàng tiềm năng) thành Người liên hệ, bạn thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Tại màn hình chi tiết Lead, bạn click vào button  Khác ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Menu sẽ xổ xuống bạn chọn Chuyển đổi Lead  

Bước 3: Xuất hiện màn hình chuyển đổi Lead, bạn tick chọn tại Người liên hệ để chuyển thông tin lead thành người liên hệ và xác định dữ liệu này Giao cho đối tượng nào và Chuyển các hồ sơ liên quan đến Người liên hệ

Bước 4: Bấm Lưu để hoàn tất

Previous 2. Thêm người liên hệ từ module công ty
Next 4. Quản lý các thông tin liên quan đến người liên hệ
Table of Contents