2. Thêm công việc liên quan vào mốc dự án

You are here:
< All Topics

Để thêm công việc liên quan vào mốc dự án, bạn thực hiện các thao tác sau đây:

Bước 1: Tại màn hình chi tiết dữ liệu của 1 mốc dự án, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Bạn click vào Công việc

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Công việc tại bên trái màn hình

Bước 3: Click Thêm công việc và thao tác thêm tương tự Tạo mới dữ liệu tại đây

Previous 1. Tạo mới mốc dự án
Next 3. Theo dõi mốc dự án qua biểu đồ Gantt (dành cho dự án)
Table of Contents