1. Tạo mới mốc dự án

You are here:
< All Topics

1. Tạo mới Mốc dự án

Để thêm mới mốc dự án, bạn cần thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào module Mốc dự án

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

 

2. Tạo Mốc dự án từ module Dự án

Để thêm mốc dự án trực tiếp trên các module dự án, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bạn đang truy cập trên module Dự án

Bước 1: Tại màn hình chi tiết dữ liệu của 1 dự án, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn thêm mốc dự án, bạn click vào Mốc dự án

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Mốc dự án tại bên trái màn hình

Bước 3: Bạn click vào button Thêm mốc dự án

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

Next 2. Thêm công việc liên quan vào mốc dự án
Table of Contents