3. Theo dõi mốc dự án qua biểu đồ Gantt (dành cho dự án)

You are here:
< All Topics

Các mốc dự án đại diện cho các điểm cuối của các bước lập kế hoạch công việc dự án. Trong biểu đồ Gantt, chúng được biểu thị bằng 1 dấu chấm vào ngày được chỉ định.

Để theo dõi mốc dự án qua biểu đồ Gantt của dự án, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào dự án muốn theo dõi công việc theo mốc dự án

Bước 2: Bạn chọn xem dữ liệu các công việc của dự án ở tab Biểu đồ Gantt

Bước 3: Bạn click chọn Nhóm bằng hiển thị theo Mục tiêu và có thể thiết lập sắp xếp hiển thị các công việc theo tăng dần hoặc giảm dần

Bước 4: Nhấn  để xem các công việc theo mốc dự án (mục tiêu) mà bạn đã thiết lập

Previous 2. Thêm công việc liên quan vào mốc dự án
Table of Contents