2. Tạo phiếu thu/ phiếu chi từ module có liên quan khác

You are here:
< All Topics

Để tạo phiếu thu/ phiếu chi từ module có liên quan khác, bạn thực hiện theo thao tác sau:

Ví dụ, thêm phiếu thu từ module Đơn hàng:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 đơn hàng, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn thêm người liên hệ, bạn click vào Phiếu thu

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Phiếu thu tại bên trái màn hình

Bước 3: Bạn click vào button Thêm phiếu thu

Bước 4: Nhập các thông tin cơ bản của Phiếu thu

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

**Quan trọng:

    • Để thêm phiếu chi vào đơn hàng, bạn thực hiện thao tác như hướng dẫn trên
    • Thao tác hướng dẫn trên thêm phiếu thu/ phiếu chi từ các module khác, bạn thực hiện tương tự với module: Công ty, Người liên hệ, Hợp đồng, Nhà cung cấp, Đơn hàng nhập
Previous 1. Tạo mới phiếu thu/ phiếu chi
Next 3. Tạo mới tài khoản ngân hàng
Table of Contents