3. Tạo mới tài khoản ngân hàng

You are here:
< All Topics

Để thêm mới tài khoản ngân hàng, bạn thực hiện theo thao tác sau:

Bước 1: Truy cập vào module Tài khoản ngân hàng

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới

Bước 3: Nhập các thông tin cơ bản của tài khoản ngân hàng như: Tên tài khoản, Loại tài khoản, Số tài khoản, Tên ngân hàng, v…v…

Bước 4: Hoàn tất nhấn nút Lưu

Previous 2. Tạo phiếu thu/ phiếu chi từ module có liên quan khác
Table of Contents