1. Tạo mới đơn hàng nhập

You are here:
< All Topics

1. Tạo mới đơn hàng nhập

Để thêm mới đơn hàng nhập, bạn thực hiện theo các thao tác sau đây:

Bước 1: Bạn truy cập vào module Đơn hàng nhập

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới

Bước 3: Nhập các thông tin cơ bản của đơn hàng nhập và chi tiết đơn hàng nhập (tương tự chi tiết báo giá) tại bước 4 của mục 8.1.1

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

 

2. Tạo Đơn hàng nhập từ module có liên quan khác

Để tạo đơn hàng nhập trực tiếp trên module liên quan khác, bạn thực hiện thao tác như sau:

Ví dụ, bạn tạo đơn hàng nhập trên module Người liên hệ

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 người liên hệ, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn thêm đơn hàng nhập, bạn click vào Đơn hàng nhập

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Đơn hàng nhập tại bên trái màn hình

Bước 3: Bạn click vào button Thêm đơn hàng nhập

Bước 4: Nhập các thông tin cơ bản của đơn hàng nhập và chi tiết đơn hàng nhập (tương tự chi tiết báo giá) bước 4 của bài 1. Tạo mới báo giá (Xem chi tiết tại đây)

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

**Quan trọng: Thao tác hướng dẫn trên tạo mới Đơn hàng nhập từ các module khác, bạn thực hiện tương tự với module: Sản phẩm, Dịch vụ, Nhà cung cấp

Next 2. Quản lý các thông tin liên quan đến đơn hàng nhập
Table of Contents