1. Tạo mới báo giá

You are here:
< All Topics

1. Tạo mới báo giá

Để thêm mới báo giá, bạn thực hiện theo các thao tác sau đây:

Bước 1: Bạn truy cập vào module Báo giá

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới

Bước 3: Nhập các trường thông tin cơ bản của báo giá

Bước 4: Tại trường chi tiết báo giá, bạn cần xem xét tất cả các loại thuế và giảm giá có thể được áp dụng cho sản phẩm/ dịch vụ cung cấp

Trước khi nhập sản phẩm/ dịch vụ, bạn quyết định sử dụng chế độ Cách tính thuế nào (Theo từng mặt hàng/ Theo nhóm)

Sau đó bạn chọn sản phẩm/ dịch vụ của báo giá

  • Tên sản phẩm, dịch vụ: Thêm sản phẩm hoặc Thêm dịch vụ mong muốn. Bạn có thể mô tả, thảo luận cho từng sản phẩm/ dịch vụ được cung cấp
  • Tồn kho: Sau khi chọn sản phẩm, bạn sẽ thấy tại đây số lượng hàng tồn hiện tại được tải lên tự động
  • Số lượng: Số lượng mỗi mặt hàng khách hàng mua
  • Đơn giá: Hiển thị giá theo dữ liệu sản phẩm/ dịch vụ
  • Bảng giá: Bạn có thể sử dụng biểu tượng Bảng giá để chọn một mức giá khác với bảng giá, các bảng giá chứa sản phẩm/ dịch vụ sẽ được đề xuất
  • Giảm giá: Bạn có thể giảm giá cho mỗi dòng sản phẩm và/hoặc tổng số, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của giá niêm yết hoặc một con số chính xác
  • Thuế: Tính thuế dựa trên thông tin được nêu trong bảng dữ liệu sản phẩm/ dịch vụ. Có thể thay đổi thuế mà không thay đổi mục nhập danh mục sản phẩm/ dịch vụ. Bạn có thể hiển thị một loại thuế trên mỗi dòng hoặc tổng cộng
  • Lề: Được tính tự động: là tỷ lệ giữa lợi nhuận (giá niêm yết – giá thành sản phẩm) và giá niêm yết
  • Phí vận chuyển: Bạn có thể thêm phí vận chuyển nếu có
  • Thuế vận chuyển: Bạn có thể thêm các loại thuế bổ sung đối với phí vận chuyển
  • Điều chỉnh: Làm tròn giá trị cuối cùng bằng cách thêm vào hoặc giảm xuống

Bước 4: Hệ thống mặc định ai tạo mới sẽ giao cho người dùng đó phụ trách, trong trường hợp Dữ liệu này bạn không phụ trách, bạn có thể nhập và chọn Giao cho “Người dùng” hoặc “Theo nhóm”

Bước 5: Nhấn Lưu để hoàn tất

 

2. Tạo Báo giá từ module có liên quan khác

Để tạo báo giá trực tiếp trên các module liên quan khác, bạn thực hiện thao tác như sau:

Ví dụ, bạn tạo báo giá trên module Công ty

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 công ty, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn thêm báo giá, bạn click vào Báo giá

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Báo giá tại bên trái màn hình

Bước 3: Bạn click vào button Thêm báo giá

Bước 4: Nhập các thông tin cơ bản và chi tiết báo giá như hướng dẫn tại mục 1. Tạo mới báo giá bên trên

**Quan trọng: Thao tác hướng dẫn trên tạo mới Báo giá từ các module khác, bạn thực hiện tương tự với module: Người liên hệ, Cơ hội, Sản phẩm, Dịch vụ

Next 2. Cập nhật tình trạng báo giá
Table of Contents