4. Chuyển cơ hội thành hóa đơn

You are here:
< All Topics

Trong quá trình chăm sóc Cơ hội, khách hàng quyết định mua hàng & thanh toán, bạn có thể chuyển đổi Cơ hội thành Hóa đơn

Để tạo hóa đơn cho cơ hội, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 cơ hội

Bước 2: Tại góc trên bên phải màn hình, bạn click icon  Khác, chọn Tạo hóa đơn

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

Previous 3. Cập nhật bước bán hàng
Next 5. Quản lý thông tin đơn vị (Người liên hệ/ Đối tác/ Đối thủ) tham gia trong cơ hội
Table of Contents