5. Quản lý thông tin đơn vị (Người liên hệ/ Đối tác/ Đối thủ) tham gia trong cơ hội

You are here:
  • Trang chính
  • Sales
  • Cơ hội
  • 5. Quản lý thông tin đơn vị (Người liên hệ/ Đối tác/ Đối thủ) tham gia trong cơ hội
< All Topics

Giúp bạn nắm bắt được bức tranh toàn cảnh về cơ hội bán hàng, theo đuổi được cơ hội và dự đoán được đối thủ nhằm thúc đẩy quá trình bán hàng diễn ra nhanh chóng và chốt deal thành công.

Để thêm người tham gia trong cơ hội, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào màn hình chi tiết 1 Cơ hội

Bước 2: Kế bên tab Thông tin, bạn click vào tab thứ 2 Người tham gia

Bước 3: Tại đây, bạn Chọn hoặc Thêm Người tham gia (Người liên hệ/ Đối tác/ Đối thủ)

Bước 4: Sau khi Chọn hoặc Tạo thông tin, bấm Lưu để hoàn tất

Previous 4. Chuyển cơ hội thành hóa đơn
Next 6. Quản lý các thông tin liên quan đến cơ hội
Table of Contents