5. Xuất báo giá ra file PDF

You are here:
< All Topics

Để xuất báo giá ra file PDF, bạn thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết báo giá, bạn click vào button  Khác ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Chọn Xuất file PDF, hệ thống sẽ tự động tải báo giá này về file PDF, bạn có thể mở xem và gửi khách

Previous 4. Chuyển đổi báo giá thành hóa đơn/ đơn hàng
Next 6. Gửi báo giá cho khách hàng qua email
Table of Contents