6. Gửi báo giá cho khách hàng qua email

You are here:
< All Topics

Để gửi báo giá cho khách hàng qua email kèm file PDF, bạn thực hiện theo thao tác sau:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết báo giá, bạn click vào button  Khác ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Chọn Gửi Email bằng PDF, sau đó bạn Chọn địa chỉ email → nhấn OK

Bước 3: Màn hình soạn email, nhập thông tin và nội dung của mail

    • Đến: Địa chỉ email người nhận
    • Chủ đề: Nhập tiêu đề, nội dung mail gửi đi
    • Chọn mẫu email: Bạn có thể chọn sẵn các mẫu email sao cho phù hợp với nội dung gửi
    • Tập tin đính kèm: Chứa file PDF báo giá đính kèm
    • Theo dõi: Bạn có thể nhấn theo dõi kết quả khi gửi

Bước 4: Nhấn Gửi hoặc Lên lịch gửi để gửi email này đến khách hàng

Previous 5. Xuất báo giá ra file PDF
Table of Contents