4. Chuyển đổi báo giá thành hóa đơn/ đơn hàng

You are here:
< All Topics

Để chuyển đổi từ Báo giá thành Hóa đơn/ Đơn hàng, bạn thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Tại màn hình chi tiết báo giá, bạn click vào button  Khác ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Menu sẽ xổ xuống bạn chọn Chuyển đổi thành hóa đơn/ Chuyển đổi thành đơn hàng

Bước 3: Sau đó hệ thống chuyển bạn đến màn hình Tạo hóa đơn mới/ Tạo đơn hàng mới, hệ thống tự động điền các thông tin cơ bản và chi tiết giá của báo giá. Bạn có thể nhập hoặc chỉnh sửa những thông tin khác

Bước 4: Sau khi đã nhập xong nhấn Lưu để hoàn thành

Previous 3. Quản lý thông tin đơn hàng liên quan
Next 5. Xuất báo giá ra file PDF
Table of Contents