8. Xóa vai trò

You are here:
< All Topics

Bước 1: Click vào Ảnh đại diện (Avatar), chọn Quản lý Người dùng

Bước 2: Sau đó chọn Vai trò, tìm vai trò muốn chỉnh sửa, click vào icon  Xóa vai trò

Bước 3: Thực hiện chuyển Người dùng đang ở vai trò này sang vai trò khác

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất việc chuyển vai trò và cũng chính là xóa vai trò thành công

Previous 7. Chỉnh sửa tên vai trò
Next 9. Thay đổi vị trí vai trò
Table of Contents