7. Chỉnh sửa tên vai trò

You are here:
< All Topics

Bước 1: Click vào Ảnh đại diện (Avatar), chọn Quản lý Người dùng

Bước 2: Sau đó chọn Vai trò, tìm Vai trò muốn chỉnh sửa, click vào icon  Sửa vai trò

Bước 3: Chỉnh sửa các thông tin vai trò

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất

Previous 6. Tạo vai trò mới
Next 8. Xóa vai trò
Table of Contents