9. Thay đổi vị trí vai trò

You are here:
< All Topics

Để thay đổi vị trí của một vai trò có sẵn trên hệ thống, bạn thực hiện thao tác sau đây:

Bước 1: Click vào Ảnh đại diện (Avatar), chọn Quản lý Người dùng

Bước 2: Chọn Vai trò, tìm vai trò muốn thay đổi vị trí, click vào icon  Chuyển vai trò

Bước 3: Muốn thay đổi đến vị trí nào, thì bạn click chuột vào vị trí vai trò đó

Bước 4: Lúc này bạn đã thay đổi vị trí vai trò thành công

Previous 8. Xóa vai trò
Table of Contents