15. Xóa nhóm đã tạo

You are here:
< All Topics

Để xóa nhóm đã tạo, bạn thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Click vào Ảnh đại diện (Avatar), chọn Quản lý Người dùng

Bước 2: Chọn Nhóm, tại màn hình danh sách nhóm, bạn tìm nhóm cần xóa, click icon  Xóa

Bước 3: Thực hiện chuyển quyền quản lý dữ liệu của nhóm bị xóa qua 1 User hoặc 1 Nhóm khác để quản lý

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất

Previous 14. Chỉnh sửa nhóm đã tạo
Next 16. Các loại phân quyền chia sẻ
Table of Contents