14. Chỉnh sửa nhóm đã tạo

You are here:
< All Topics

Để cập nhật thay đổi thành viên hoặc các thông tin khác của nhóm, bạn thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Click vào Ảnh đại diện (Avatar), chọn Quản lý Người dùng

Bước 2: Chọn Nhóm, tại màn hình danh sách nhóm, bạn tìm nhóm cần cập nhật thông tin, click icon  Sửa

Bước 3: Cập nhật lại thông tin của nhóm

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất

Previous 13. Tạo nhóm mới
Next 15. Xóa nhóm đã tạo
Table of Contents