4. Xóa người dùng

You are here:
< All Topics

Khi nhân viên của bạn nghỉ việc vì lý do nào đó, mà bạn muốn ngưng một tài khoản vĩnh viễn truy cập vào hệ thống. Bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Click vào Ảnh đại diện (Avatar), chọn Quản lý Người dùng

Bước 2: Sau đó chọn Người dùng

Bước 3: Chọn 1 user bạn muốn xóa, click vào icon  Xóa

Bước 4: Xuất hiện popup Xóa Người dùng, tại đây bạn chọn Chuyển quyền quản lý cho người dùng cho 1 user khác (Chuyển quản lý dữ liệu của user sẽ bị xóa cho 1 user mới quản lý các dữ liệu đó)

Bước 5: Sau đó nhấn Xóa

Previous 3. Nhân đôi người dùng
Next 5. Tạm khóa tài khoản người dùng
Table of Contents