3. Nhân đôi người dùng

You are here:
< All Topics

Để nhân đôi thông tin 1 user đã có sẵn trong hệ thống, bạn thực hiện các thao tác như sau:

Bước 1: Click vào Ảnh đại diện (Avatar), chọn Quản lý Người dùng

Bước 2: Sau đó chọn Người dùng

Bước 3: Chọn 1 user bạn muốn nhân đôi, click vào icon  Nhân đôi

Bước 4: Thay đổi các trường thông tin bạn muốn cập nhật, sau khi hoàn tất nhấn Lưu

Previous 23. Thông tin đăng nhập
Next 4. Xóa người dùng
Table of Contents