5. Tạm khóa tài khoản người dùng

You are here:
< All Topics

Khi nhân viên của bạn tạm thời nghỉ việc, mà bạn muốn tạm khóa hoạt động tài khoản của nhân viên này. Bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Click vào Ảnh đại diện (Avatar), chọn Quản lý Người dùng

Bước 2: Sau đó chọn Người dùng

Bước 3: Chọn 1 Người dùng bạn muốn ngừng hoạt động, tại cột Công cụ click vào icon  Chỉnh sửa để vào màn hình cập nhật thông tin User

Bước 4: Tại trường Trạng thái, chọn Không hoạt động

Bước 5: Nhấn Lưu để hoàn tất

Previous 4. Xóa người dùng
Next 6. Tạo vai trò mới
Table of Contents