12. Xóa hồ sơ phân quyền

You are here:
< All Topics

Để xóa hồ sơ phân quyền không còn sử dụng, bạn thực hiện xóa hồ sơ phân quyền sau đây:

Bước 1: Click vào Ảnh đại diện (Avatar), chọn Quản lý Người dùng

Bước 2: Chọn Phân quyền truy cập, tìm hồ sơ phân quyền cần xóa

Bước 3: Tại màn hình danh sách các hồ sơ, bạn click icon  Xóa

Bước 4: Thực hiện chuyển vai trò đã được gán quyền truy cập này sang quyền truy cập nào khác trên hệ thống

Bước 5: Nhấn Lưu để hoàn tất việc chuyển quyền truy cập và xóa hồ sơ phân quyền thành công

Previous 11. Chỉnh sửa hồ sơ phân quyền
Next 13. Tạo nhóm mới
Table of Contents