11. Chỉnh sửa hồ sơ phân quyền

You are here:
< All Topics

Khi có hồ sơ phân quyền mẫu, để chỉnh sửa phân quyền cho phù hợp với hệ thống của bạn, bạn thực hiện các thao tác sau đây:

Bước 1: Click vào Ảnh đại diện (Avatar), chọn Quản lý Người dùng

Bước 2: Chọn Phân quyền truy cập, tìm hồ sơ phân quyền cần chỉnh sửa

Bước 3: Có 2 cách để thực hiện chỉnh sửa hồ sơ phân quyền

    • Cách 1: Click icon Chỉnh sửa tại cột Công cụ trên hồ sơ bạn muốn chỉnh sửa
    • Cách 2: Tại màn hình danh sách các hồ sơ, bạn click vào Tên hồ sơ muốn chỉnh sửa, xuất hiện màn hình chi tiết của hồ sơ đó, sau đó nhấn Chỉnh sửa

Bước 4: Sau đó, thiết lập lại các quyền truy cập. Nhấn Lưu để hoàn tất

Previous 10. Tạo hồ sơ phân quyền mới
Next 12. Xóa hồ sơ phân quyền
Table of Contents