3. Xóa dữ liệu

You are here:
< All Topics

Để xóa dữ liệu, bạn thực hiện theo thao tác sau, ví dụ tại module Lead

Bước 1: Bạn truy cập vào module Lead, và chọn 1 dữ liệu cần xóa

Bước 2: Có 3 cách để bạn xóa dữ liệu:

– Cách 1: Khi ở màn hình danh sách Lead sẽ có cột Thao tác, chọn icon x để xóa dữ liệu

– Cách 2: Bạn tick chọn vào 1 dữ liệu muốn xóa, sau đó click vào Khác, chọn Xóa

– Cách 3: Bạn truy cập vào màn hình chi tiết dữ liệu lead, click vào button Khác chọn Xóa

Previous 2. Chỉnh sửa và cập nhật
Next 4. Nhân đôi dữ liệu
Table of Contents