2. Chỉnh sửa và cập nhật

You are here:
< All Topics

Bước 1: Để chỉnh sửa và cập nhật lại một dữ liệu, bạn vào 1 module bạn muốn chỉnh sửa, ví dụ tại module Lead

Bước 2: Có 3 cách để chỉnh sửa:

– Cách 1: Khi ở màn hình danh sách Lead sẽ có cột Thao tác, chọn icon để vào màn hình chỉnh sửa dữ liệu

– Cách 2: Tại cột Thao tác, chọn icon xem nhanh, xuất hiện popup dữ liệu, chọn icon  để vào màn hình chỉnh sửa

Xuất hiện popup dữ liệu, chọn icon  để vào màn hình chỉnh sửa

– Cách 3: Bạn có thể click vào dữ liệu tại màn hình chi tiết và nhấn vào Chỉnh sửa

Bước 3: Bạn chỉnh sửa thông tin mà bạn muốn

Bước 4: Nhấn Lưu sau khi đã chỉnh sửa xong

Previous 10. Truy cập nhanh vào dữ liệu qua biểu tượng yêu thích
Next 3. Xóa dữ liệu
Table of Contents