4. Nhân đôi dữ liệu

You are here:
< All Topics

Bước 1: Để nhân đôi dữ liệu, bạn vào Module bạn muốn, ví dụ tại module Lead

Bước 2: Bạn click chọn vào dữ liệu bạn muốn nhân đôi

Bước 3: Tại màn hình chi tiết, bạn click icon Khác ở góc trên bên phải gần Avatar, 1 danh sách chức năng sẽ xổ xuống

Bước 4: Bạn chọn Nhân Đôi

Bước 5: Bạn sẽ được chuyển sang màn hình tạo dữ liệu để thay đổi thông tin cho dữ liệu nhân đôi

Bước 6: Nhấn Lưu là bạn đã nhân đổi dữ liệu hoàn thành

Previous 3. Xóa dữ liệu
Next 5. Lọc và tìm kiếm dữ liệu
Table of Contents