13. Tìm kiếm bài viết đã có

You are here:
< All Topics

Để tìm kiếm bài viết đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Tất cả bài viết

(2). Ở thanh tìm kiếm, Nhập tên bài viết muốn tìm, sau đó bấm vào icon Tìm kiếm

(3). Kết quả hiển thị ra tất cả các bài viết có liên quan đến từ khóa đã nhập

(4). Ngoài ra, có thể tìm kiếm bằng công cụ Lọc (lọc theo tháng, năm, và chuyên mục)

Previous 12. Tạo và chỉnh sửa thẻ bài viết
Next 2. Các định dạng cơ bản khi viết bài
Table of Contents