2. Các định dạng cơ bản khi viết bài

You are here:
< All Topics

Định dạng bài viết mới tương tự như viết một bài mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Viết bài mới

(2). Thêm Tiêu đề bài viết

(3). Nhập Nội dung bất kỳ sau đó dùng Công cụ định dạng bài viết mà bạn  muốn

(4). Sau khi định dạng xong, chọn tiếp Chuyên mục bài viết

(5). Nhập Thẻ, chọn Thuộc tính (nếu có), đặt Ảnh đại diện (nhập thêm chú thích, tên thay thế, mô tả ảnh nếu cần)

(6). Bấm Đăng bài viết để hoàn tất

Previous 13. Tìm kiếm bài viết đã có
Next 3. Chèn ảnh vào bài viết
Table of Contents