23. Thông tin đăng nhập

You are here:
< All Topics

Một lần nữa, với tư cách là người dùng quản trị viên, bạn có thể xem các lần đăng nhập thất bại của từng người dùng và nếu họ đã bị chặn (ví dụ: nếu họ nhập sai mật khẩu hơn 5 lần)

Bước 1: Click vào Ảnh đại diện (Avatar), chọn Quản lý Người dùng

Bước 2: Chọn Thông tin đăng nhập

Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị những người dùng bị khóa và cung cấp hành động, bạn có thể kích hoạt lại user bằng cách nhấp vào Thêm vào danh sách trắng

Previous 22. Lịch sử đăng nhập
Next 3. Nhân đôi người dùng
Table of Contents