22. Lịch sử đăng nhập

You are here:
< All Topics

Là module quản lý lịch sử đăng nhập của các user, bạn có thể theo dõi tất cả tên truy cập, địa chỉ IP, thời gian đăng nhập/ đăng xuất và tình trạng đăng nhập.

Để xem lịch sử đăng nhập, bạn thực hiện các thao tác sau đây:

Bước 1: Click vào Ảnh đại diện (Avatar), chọn Quản lý Người dùng

Bước 2: Chọn Lịch sử đăng nhập

Bước 3: Bạn chọn user muốn xem, danh sách lịch sử đăng nhập sẽ hiển thị ở phía dưới của user

Previous 21. Đường mòn kiểm tra (Audit Trails)
Next 23. Thông tin đăng nhập
Table of Contents