3. Thống kê dữ liệu đăng ký

You are here:
< All Topics

Để thống kê dữ liệu đăng ký, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Form liên hệ sau đó chọn tiếp Thống kê

(2). Danh sách được thống kê chứa các thông tin bao gồm:

Email: Là địa chỉ mail của khách hàng đăng ký

Tên: Là tên của khách hàng đăng ký

Tags

Lịch sử: Hiển thị vai trò, các form và số lần khách đã đăng ký trên mỗi form

Đã đăng ký: Là ngày khách hàng đăng ký

Previous 2. Điều chỉnh các thông điệp khi thao tác trên Form
Next 4. Xem thông tin liên hệ
Table of Contents