2. Điều chỉnh các thông điệp khi thao tác trên Form

You are here:
< All Topics

Để điều chỉnh các thông điệp khi thao tác trên Form, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Giao diện sau đó chọn tiếp Form liên hệ

(2). Trong danh sách Form, rê chuột vào form cần điều chỉnh thông điệp và chọn Sửa

(3). Ở tab Thông báo và Chú ý tiến hành điều chỉnh các thông điệp, bấm Lưu để hoàn tất

Previous 1. Cấu hình email nhận thông tin đăng ký
Next 3. Thống kê dữ liệu đăng ký
Table of Contents