5. Theo dõi tiến độ công việc của dự án qua biểu đồ Gantt

You are here:
< All Topics

Việc theo dõi tiến độ công việc của dự án qua biểu đồ Gantt sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về dự án

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 dự án

Bước 2: Bạn chọn tab Biểu đồ Gantt. Tại đây bạn có thể xem nhanh về tình hình công việc của dự án

Previous 4. Quản lý thông tin công việc trong dự án
Next 6. Quản lý các thông tin liên quan đến dự án
Table of Contents