4. Quản lý thông tin công việc trong dự án

You are here:
< All Topics

Để theo dõi được các công việc có trong dự án, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 dự án

Bước 2: Tại khối Liên quan bên phải màn hình, bạn click chọn Công việc. Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị danh sách công việc tại trường Công việc

Bước 3: Bạn click vào 1 công việc để xem được các thông tin liên quan đến công việc

Previous 3. Cập nhật tình trạng, tiến độ dự án
Next 5. Theo dõi tiến độ công việc của dự án qua biểu đồ Gantt
Table of Contents