6. Quản lý các thông tin liên quan đến dự án

You are here:
< All Topics

Để quản lý và liên kết các thông tin liên quan đến Dự án như: Công việc, Ticket, Tài liệu, v…v… tại khối Liên quan trong màn hình chi tiết dữ liệu Dự án

Ví dụ, thêm Ticket liên quan vào Dự án, bạn thao tác theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Tại màn hình chi tiết dữ liệu của 1 dự án, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Bạn click vào Ticket

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Ticket tại bên trái màn hình. Click vào Thêm Ticket

Bước 3: Bạn nhập các thông tin của ticket như: tên ticket, giao cho, trạng thái ticket, công việc dự án, danh mục, mô tả v…v…

Tại đây bạn có thể thiết lập Thời gian SLA xử lý ticket trong thời gian nào

Bước 4: Sau khi hoàn tất nhấn Lưu

**Quan trọng: Các dữ liệu khác trên khối Liên quan của Dự án bạn thực hiện thêm tương tự như trên

Previous 5. Theo dõi tiến độ công việc của dự án qua biểu đồ Gantt
Table of Contents