4. Theo dõi hoạt động/ việc cần làm và lịch (Cập nhật trạng thái)

You are here:
< All Topics

Tất cả những Hoạt động/ Việc cần làm (bao gồm cuộc gọi, cuộc họp, việc cần làm) mà bạn đã lên sẽ được quản lý ở module Lịch

Bước 1: Để theo dõi hoạt động và việc cần làm, bạn chỉ cần vào Lịch để theo dõi

Bước 2: Bạn xem các hoạt động theo dạng danh sách, lịch

Bước 3: Bạn có thể xem hoạt động (do bạn phụ trách) theo từng khoảng thời gian (theo ngày, theo tuần, theo tháng)

Bước 4: Bạn có thể xem lịch của các người dùng khác nếu hoạt động/ việc cần làm của họ được ở chế độ Công khai

Bước 5: Để cập nhật trạng thái cho hoạt động/ việc cần làm bạn chỉ cần click trực tiếp vào hoạt động của mình muốn cập nhật để cập nhật. Sau đó, bấm Lưu để cập nhật

Previous 3. Tạo việc cần làm
Next 5. Quyền truy cập lịch được chia sẻ và khả năng hiển thị sự kiện
Table of Contents