2. Thêm tài sản từ module liên quan khác

You are here:
< All Topics

Để thêm tài sản từ module liên quan khác, bạn thực hiện theo thao tác sau:

Ví dụ, thêm tài sản tại module Hóa đơn:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 hóa đơn, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn thêm tài sản, bạn click vào Tài sản

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Tài sản tại bên trái màn hình

Bước 3: Bạn click vào button Thêm tài sản

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

Previous 1. Tạo mới tài sản
Table of Contents