1. Tạo mới tài sản

You are here:
< All Topics

Để tạo tài sản, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào module Tài sản

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới

Bước 3: Nhập các thông tin cơ bản của tài sản như:Tên tài sản, Thuộc sản phẩm, Tình trạng bảo hành, Số seri, v…v…

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất

Next 2. Thêm tài sản từ module liên quan khác
Table of Contents