4. Thêm sản phẩm – dịch vụ lead quan tâm

You are here:
< All Topics

Khi bạn chăm sóc lead, lead có thể đưa ra những sản phẩm/ dịch vụ của công ty mà lead đang quan tâm, bạn có thể thêm các sản phẩm/ dịch vụ vào để lưu lại thông tin.

Ví dụ bạn thêm sản phẩm vào 1 lead, bạn thao tác theo các bước sau đây:

Bước 1: Bạn truy cập màn hình chi tiết 1 lead, tại khối Liên quan click vào Sản phẩm

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Sản phẩm tại bên trái màn hình. Bạn click Chọn sản phẩm

Bước 3: Tại màn hình liên kết, bạn tìm kiếm và click vào chọn sản phẩm công ty mình cung cấp

Bước 4: Nhấn Chọn để thêm sản phẩm vào lead quan tâm có kết quả như hình bên dưới

**Quan trọng: Thêm dịch vụ vào 1 lead, bạn thực hiện thao tác như trên

Previous 3. Thêm ghi chú
Next 5. Chuyển đổi lead
Table of Contents