5. Chuyển đổi lead

You are here:
< All Topics

Sau khi tương tác với khách hàng bằng các hoạt động chăm sóc như: gọi điện tư vấn, meeting tư vấn, trao đổi qua mail, báo giá, v…v… Nếu mức độ tiềm năng lead cao, trước khi các hoạt động bán hàng được tạo, khách hàng tiềm năng phải được chuyển đổi thành:

    • Người liên hệ với dữ liệu của lead (tên, email, di động,…)
    • Công ty chứa tên công ty (mã số thuế, lĩnh vực, địa chỉ,…)
    • Cơ hội bán hàng, tức là giai đoạn bán hàng (số lượng, ngày kết thúc,…)

Để chuyển đổi lead, bạn thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Tại màn hình chi tiết lead, bạn click vào button  Khác ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Menu sẽ xổ xuống bạn chọn Chuyển đổi lead

Bước 3: Màn hình chuyển đổi lead sẽ hiện lên, bạn lựa chọn lead này sẽ chuyển đổi thành các dữ liệu nào: Cơ hội/ Công ty/ Người liên hệ. Tại đây bạn có thể thay đổi một số thông tin (nếu có)

Bước 4: Sau khi xử lý thông tin, bạn nhấn Lưu và bạn sẽ được thông báo sau khi chuyển đổi

Previous 4. Thêm sản phẩm – dịch vụ lead quan tâm
Next 6. Phân bổ lead từng dữ liệu
Table of Contents