3. Thêm phiếu thu/ phiếu chi vào hợp đồng

You are here:
< All Topics

Để thêm phiếu thu/ phiếu chi vào hợp đồng, bạn thực hiện theo thao tác sau:

Ví dụ, bạn muốn thêm phiếu thu vào hợp đồng:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 hợp đồng, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn thêm phiếu thu, bạn click vào Phiếu thu

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Phiếu thu tại bên trái màn hình

Bước 3: Bạn click vào button Thêm phiếu thu

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

**Quan trọng: Để thêm phiếu chi vào hợp đồng, bạn thực hiện thao tác như hướng dẫn trên

Previous 2. Cập nhật trạng thái hợp đồng
Table of Contents