3. Thêm biểu đồ báo cáo vào màn hình trang chủ

You are here:
< All Topics

Để thêm biểu đồ báo cáo vào màn hình trang chủ, giúp bạn tiện xem nhanh các báo cáo 1 cách nhanh chóng

Bước 1: Click chọn Thêm cửa sổ, sau đó chọn Biểu đồ để thêm cửa sổ báo cáo mà bạn muốn

Bước 2: Popup Thêm chart xuất hiện, tại đây bạn chọn báo cáo đang có và đặt tên cho cửa sổ báo cáo

Bước 3: Bấm Lưu để hoàn tất, cửa sổ bạn vừa thiết lập sẽ hiển thị báo cáo nhanh trên màn hình trang chủ như bên dưới

Previous 2. Bật/ tắt các widget có sẵn
Next 4. Thêm module vào màn hình trang chủ
Table of Contents