2. Bật/ tắt các widget có sẵn

You are here:
< All Topics

Thiết lập trang chủ theo nhu cầu của người dùng, người dùng có thể bật/ tắt các widget mặc định hoặc tạo widget mới. Mỗi người dùng đều tạo bảng điều khiển của riêng mình, bảng điều khiển này không thể công khai.

Để bật hoặt tắt các widget có sẵn, bạn thực hiện theo thao tác sau:

Bước 1: Nhấn vào nút Cài đặt để truy cập màn hình Tùy chọn cá nhân

Bước 2: Tại mục 7. Thành phần trang chủ, bạn bật/ tắt các widget được thiết lập sẵn

Sau đây là danh sách các wiget có sẵn

Bước 3: Sau khi bạn thiết lập xong, nhấn Lưu để hoàn tất. Các widget được bật sẽ được hiễn thị tại màn hình trang chủ bạn


Để thêm 1 widget mới vào bảng điều khiển:

    • Thêm biểu đồ báo cáo vào màn hình trang chủ → Xem chi tiết tại đây
    • Thêm module vào màn hình trang chủ → Xem chi tiết tại đây
Previous 1. Giới thiệu các màn hình
Next 3. Thêm biểu đồ báo cáo vào màn hình trang chủ
Table of Contents