Thay đổi thông tin giới thiệu chân trang

You are here:
< All Topics

Để thay đổi thông tin giới thiệu chân trang, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Giao diện sau đó chọn tiếp Blocks

(2). Di chuột Footer chọn Builder by Paroda xuất hiện màn hình Builder

(3). Sau đó, thay đổi thông tin giới thiệu tùy ý, bấm Đăng bài viết để hoàn tất

Previous Thay đổi thông tin địa chỉ chân trang
Next Thay đổi tiêu đề website
Table of Contents