Thay đổi thông tin đầu trang

You are here:
< All Topics

Để thay đổi thông tin đầu trang, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Cài đặt sau đó chọn tiếp Chân trang & Đầu trang

(2). Chọn Đầu trang & Logo

(3). Chọn Bố cục đầu trang

(4). Thay đổi thông tin đầu trang (tên công ty, điện thoại,…). Bấm Đăng bài viết để hoàn tất

Previous Thay đổi slogan website (Khẩu hiệu)
Next Thay đổi thông tin địa chỉ chân trang
Table of Contents