4. Thay đổi nội dung tiêu đề trình duyệt

You are here:
< All Topics

Để thay đổi thay đổi nội dung tiêu đề trình duyệt, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Cài đặt sau đó chọn tiếp Chân trang & Đầu trang

(2). Chọn Các thiết lập

(3). Chọn Nhận dạng Site

(4). Thay đổi Tiêu đề trang, bấm Đăng bài viết để hoàn tất

Previous 3. Thay đổi ngôn ngữ trang quản trị
Next 5. Thay đổi dòng bản quyền (copyright) chân trang
Table of Contents