5. Thay đổi dòng bản quyền (copyright) chân trang

You are here:
< All Topics

Để thay đổi dòng bản quyền (copyright) chân trang, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Giao diện sau đó chọn Chân trang 

(2). Thay đổi dòng bản quyền (copyright) chân trang trong khung BOTTOM TEXT – PRIMARY, click Đăng để hoàn tất

Previous 4. Thay đổi nội dung tiêu đề trình duyệt
Next 6. Hướng dẫn chèn thư viện ảnh bài viết
Table of Contents