2. Thay đổi cột hiển thị trên màn hình danh sách

You are here:
< All Topics

Sắp xếp các cột với mục đích chỉ hiển thị các cột thông tin quan trọng, hạn chế những cột thông tin dư thừa hoặc không quan trọng.

Ví dụ tại module Lead, sau khi có kết quả tìm kiếm cho bộ lọc, bạn muốn ở màn hình danh sách của bộ lọc chỉ hiển thị các cột quan trọng như: Tên, Di động, Email, Công ty, Người phụ trách.

Để thay đổi cột hiển thị bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn 1 bộ lọc mà bạn muốn thay đổi cột hiển thị, click icon  chọn Sửa để vào màn hình chỉnh sửa bộ lọc

Bước 2: Ở phần Chọn cột bạn lược bỏ và chỉnh lại trường dữ liệu bạn muốn như: Tên, Di động, Email, Công ty, Người phụ trách như hình bên dưới

Bước 3: Sau khi hoàn tất nhấn Lưu, như vậy bạn đã thay đổi các cột theo trường dữ liệu mà bạn muốn hiển thị trên màn hình danh sách

Previous 1. Tạo bộ lọc dữ liệu
Next 3. Tạo bộ lọc theo trường dữ liệu
Table of Contents