1. Tạo bộ lọc dữ liệu

You are here:
< All Topics

Bước 1: Để tạo 1 bộ lọc dữ liệu mới, bạn vào module bạn muốn tạo bộ lọc

Bước 2: Ở kế mục xem Tất cả, chọn icon . Bạn click vào đó chọn Mới (Tạo mới 1 bộ lọc) hoặc Nhân đôi (Sao chép 1 bộ lọc bạn đang xem)

Bước 3: Sau khi chuyển sang màn hình tạo bộ lọc, bạn tiến hành đổi tên bộ lọc Tên Xem. Thiết lập các chế độ xem như Mặc định/ Công khai

Bước 4: Chọn cột dữ liệu bạn muốn hiển thị tại màn hình danh sách, mỗi cột tương ứng với 1 trường trong dữ liệu, ví dụ như: Tên, Di động, Email,…

Bước 5: Tiếp đến là phần điều kiện cho bộ lọc. Có 2 bộ lọc tại đây:

– Đối với Bộ lọc Chuẩn (Lọc theo thời gian):

    • Bước 5.1: Chọn 1 cột dữ liệu muốn lấy điều kiện lọc (theo ngày thành lập, ngày tạo, ngày sửa, người tạo)
    • Bước 5.2: Chọn thời lượng – chọn khoảng thời gian cần lọc hoặc tùy chỉnh (ngày bắt đầu và ngày cuối)

Đối với Bộ lọc Nâng cao: bạn có thể lọc thêm với nhiều tiêu chí khác

Bước 6: Sau khi bạn đã thiết lập xong, bạn nhấn Lưu để hiển thị kết quả dữ liệu được lọc tại màn hình danh sách

Next 2. Thay đổi cột hiển thị trên màn hình danh sách
Table of Contents